Østfold Logopedtjeneste tilbyr utredning, behandling og rådgivning innenfor alle logopediske fagområder. Vi yter hjelp til barn, unge og voksne.

I tillegg til individuell oppfølging, kan vi innenfor flere av fagområdene tilby gruppetrening.

AFASI

Afasi er en ervervet språk- og kommunikasjonsvanske som følge av sykdom eller skade i hjernen.

DYSFAGI

Dysfagi er vansker med å bearbeide og/eller svelge mat og drikke som følge av medfødt eller ervervet sykdom/skade.

STEMMEVANSKER

Stemmevansker er utfordringer med å produsere samt bruke stemmen. Vansken kan oppstå som følge av feilbruk/misbruk av stemmen, sykdom eller skade.

ORALMOTORISKE VANSKER

Oralmotoriske vansker er en dysfunksjon i muskulatur og/eller sensorikk som påvirker evnen til å uttale, spise og/eller drikke

TALEFLYTVANSKER

Taleflytvansker påvirker flyt og tempo i talen, og er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale.

SPRÅKVANSKER

Språkvansker er vansker med å snakke, forstå språket eller å bli forstått. Betegnelsen brukes også dersom barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutviklingen.

UTTALEVANSKER

Uttalevansker er utfordringer med å uttale en eller flere lyder som følge av motoriske, sensoriske, nevrologiske og/eller auditive vansker.

Vi tilbyr også kurs i flere temaer innenfor de ulike fagområdene. Kursene passer blant annet for ansatte i barnehager, skoler, på helsehus og sykehjem. Ta kontakt for mer informasjon.