Vi tar smittevern på alvor og forholder oss til veilederen for smittevernråd fra Helsedirektoratet. Dette innebærer i korte trekk:

  • Tilbud om oppfølging over videosamtale fremfor fysisk oppmøte.
  • Alle som møter på kontoret må være friske.
  • Vask hender før/etter timen.
  • Maks 1 ledsager.
  • Hold avstand til andre, og ha kortest mulig opphold på venterommet.
  • God avstand til logopeden.
  • Vi sørger for godt renhold av materiell og kontaktflater.