REFUSJON

HELFO
Utredning og behandling kan i mange tilfeller dekkes av HELFO etter Lov om Folketrygd (§5-10). I disse tilfellene er det behov for rekvisisjon fra lege. Vi bidrar med informasjon om og hjelp til det administrative rundt søknadsprosessen.

KOMMUNE
I noen tilfeller er det klientens kommune som dekker utredning og behandling.

PRISER

Logopedtjenesten kan kjøpes privat uten henvisning.

Østfold Logopedtjeneste har mønsteravtale med HELFO. Vi følger derfor til enhver tid deres takster. Takstene er fastsatt av Norsk Logopedlag.

  1. 60 minutter = 1280,-
  2. 45 minutter = 913 ,-

Logopedtimer på 30 minutter kan tilbys etter avtale.

AVBESTILLING

Avbestillinger som skjer mindre enn 24 timer før avtalen, vil faktureres med kroner 600,-. Det samme gjelder dersom man ikke møter opp til avtalt time.